Главна страница

Църква на Адвентистите от Седмия Ден

София “В”-Слатина

Дата

Автор

Заглавие

2014 12 27 am

Ангел Ангелов

Неозаглавена

2014 12 13

П-р Веселин Антонов

“Ти си нашият Баща“

2014 12 06

П-р Еди Маринов

“Измамата“

2014 11 29

П-р Веселин Антонов

“Как да бъдем успешни християни ?“

2014 11 22

Деян Георгиев

“Божият съд“

2014 10 18

П-р Веселин Антонов

“Първородният Син на Бога“

2014 10 11

П-р Веселин Антонов

“Бащинството на Бога“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми от 2014 г. представени в ЦАСД София В - Слатина